HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán theo yêu cầu dịch vụ kế toán giá rẻ

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Hợp đồng lao động dùng để làm gì

Dùng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

Có gì trong mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020

Hợp đồng lao động bao gồm các thông tin:

 • Thông tin về bên sử dụng lao động
 • Thông tin về người lao động
 • Mức lương, thời gian thử việc, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi...

Có những loại hợp đồng lao động nào

 • Hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
 • Hợp đồng xác định thời hạn
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Cần lưu ý những điểm gì trong hợp đồng lao động 

Khi làm hợp đồng lao động , DN và người lao động cần lưu ý những thông tin sau bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động:

 • Tên, địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động
 • Công việc và địa điểm làm việc
 • Thời hạn hợp đồng
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2020 dựa trên cơ sở pháp lý nào

Hợp đồng lao động được xây dựng dựa trên các luật, thông tư, nghị định sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định 148/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định 157/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 • Bộ Luật Lao Động Số 10/2012/QH13

Tham khảo mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2020

Các bạn tham khảo mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo nội dung dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Đại diện cho ………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………………..

Và một bên là Ông/Bà:……………………………………………………………

Sinh ngày:………..…..tháng…….……năm…….……Tại:…………………….....

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….…../………./…….….

Số sổ lao động (nếu có):………………..……cấp ngày……...…/………./…….....

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà:…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày…...tháng…...năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

- Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

- Địa điểm làm việc:………………………………………………………….….…

- Chức vụ:…………………………………………………………………….….…

- Công việc phải làm:…………………………………………………………..…..

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc:………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………….......

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:………………………………….....

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

 1. Nghĩa vụ:

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà:…………………………

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

 1. Quyền hạn:

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

 1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc:………………………………………………………

- Mức lương chính hoặc tiền công:……………………………………………..….

Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.

- Phụ cấp gồm:

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 1. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 2. Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật (Bộ Luật Lao động hiện hành)

Điều 5 : Điều khoản chung:

 1. Những thỏa thuận khác:

..............................................................................................................................

 1. Hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………….

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại:………………………………………….

Người lao động
(Ký tên) 

Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Tải file word mẫu hợp đồng lao động  

Các bạn tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019 file word theo đường dẫn dưới:

Tải mẫu hợp đồng lao động tại đây

Xem thêm:

>>> Mức đóng thuế môn bài năm 2020

>>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo