HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp


Có 03 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp bao gồm Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung Mô hình kế toán phân tán và hỗn hợp. Mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung

Tổ chức kế toán tập trung còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Đơn vị kế toán độc lập chỉ mở một bộ số kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phản hành kế toán. Trường hợp đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc trong mô hình kế toán tập trung không được mở sổ sách và hình thành bộ máy nhận sự kế toán riêng. Các đơn vị trực thuộc có thể trở thành đơn vị thực hiện hạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ. Mô hình kế toán tập trung được đặt trong các đơn vị hoạt động quản lý theo cơ chế một cấp quản lý, thường là các đơn vị có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh tập trung về mặt không gian và mặt bằng kinh doanh, có kỹ thuật xử lý thông tin hiện đại nhanh chóng.

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Mô hình kế toán phân tán

Trong mô hình kế toán phân tán, bộ máy tế chức kế toán được phân thành cấp: Kế toán trung tâm và kế toán trực thuộc. Ở mỗi cấp kế toán này đều có sổ sách kế toán và bộ máy nhân sự tương ứng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của kế toán phân cấp. Kế toán trực thuộc thực hiện toàn bộ khối lượng công tác kế toán phân hành từ giai đoạn hạch toán ban đầu tới giai đoạn lập báo cáo kế toán lên kế toán trung tâm theo sự phân cấp qui định... Kế toán trung tâm là nơi thực hiện khâu tổng hợp số liệu báo cáo của cơ sở, lập báo cáo tài chính cho các cơ quan tổ chức quản lý, chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động của đơn vị cơ sở trực thuộc trước nhà nước, các bạn hàng, nhà cung cấp… tổ chức kế toán phân tán bao giờ cũng tồn tại các mối quan hệ nội bộ: dọc (chính với phụ thuộc) và ngang (các đơn vị phụ thuộc với nhau). Mô hình kế toán phân tán thường áp dụng ở các đơn vị có quy mô kinh doanh lớn, cơ cấu kinh doanh phức tạp và địa bàn kinh doanh rộng, phân tán.

Mô hình kế toán hỗn hợp

Mô hình kế toán nửa tập trung, nửa phân tán là sự kết hợp đặc trưng của cả mô hình kế toán tập trung và cả mô hình kế toán phân tán, được áp dụng ở một tổ chức kinh doanh tồn tại cả những điều kiện của mô hình phân tánmô hình tập trung. Đổi với những đơn vị trực thuộc kinh doanh quy mô nhỏ, gần trung tâm điều hành , mặt bằng doanh tập trung, chưa có đủ điều kiện nhận vốn kinh doanh và tự chủ quản lý, thì không tổ chức sổ sách và bộ máy kế toán mà công việc đó thực hiện ở kế toán trung tâm. Đối với những đơn vị trực thuộc có đủ điều kiện về tổ chức, quản lý và kinh doanh một cách tự chủ, hơn nữa kinh doanh với quy mô lớn, trên địa bàn không gian rộng, phân tán mặt bằng, thì cần được giao vốn, nhiệm vụ kinh doanh cũng như quyền quản lý, điều hành và cần thiết phải tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị trực thuộc.

 

Bài viết tiếp theo: Tổ chức phần hành công việc kế toán

Bài viết trước: Các hình thức tổ chức sổ kế toán trong doanh nghiệp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo