HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mức Phạt Nộp Chậm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn 2019


Mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2019 -  Thời hạn bị tính chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là như thế nào

1/ Căn cứ pháp lý:

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quy định tại thông tư 10/2014 và 176/2016 của Bộ Tài chính

mức phạt nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2/ Mức phạt chậm nộp, không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hành vi chậm nộp báo cáo được quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 điều 1 Thông tư 176/2016 như sau:
Chậm nộp từ 1 đến 10 ngày ⇒ thị bị phạt cảnh cáo.
Chậm nộp từ 10 đến 20 ngày mức phạt tiền là từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng.
Chậm nộp từ trên 20 ngày: Đây được coi là hành vi không nộp báo cáo và bị phạt từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng.
 
3/Thời hạn bị tính chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn...
Đối với báo cáo nộp theo tháng:
Thời gian phải nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp ⇒ quá thời gian này thì bị phạt.
Đối với báo cáo nộp theo quý: Thời gian phải nộp báo cáo chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp ⇒ quá thời gian này thì bị phạt.
 
4/ Phạt đối với trường hợp lập sai hoặc lập không đầy đủ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Nếu Doanh nghiệp lập sai hoặc lập không đầy đử thì có 2 trường hợp xảy ra:
Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế trong thời hạn TRƯỚC KHI cơ quan thuế có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở ⇒ KHÔNG BỊ PHẠT.
Nếu DN lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp thay thế SAU KHI đã có Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở tại trụ sở ⇒  BỊ PHẠT. Mức phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Bài nên đọc: Cách xử lý hóa đơn viết sai

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo