HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG LÀ GÌ


Nhiệm vụ của kế toán tiền lương phải làm là gì - Mô tả công việc của nhân viên kế toán tiền lương phải làm

Kế Toán Minh Việt xin chào các bạn, Nhiều bạn làm công việc kế toán tiền lương nhưng đều chưa nắm được nhiệm vụ của kế toán tiền lương phải làm là gì ?

nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Do Vậy Kế Toán Minh Việt sẽ giúp các bạn hiểu bản chất nhiệm vụ của kế toán tiền lương như sau:

Để có thể làm tốt công việc của một kế toán tiền lương  bạn cần phải có am hiểu các chính sách về nhân sự và tiền lương., thuế, bảo hiểm xã hội. Cũng giống như đặc thù của các phần hành kế toán khác, một yếu tố cần phải có của kế toán tiền lương đó chính là tính cẩn thận và chính xác. Hơn nữa, hầu hết các bảng chấm công, bảng lương đều được làm trên excel, vì thế để có thể làm tốt công việc này, bạn cần trang bị cho mình một kiến thức excel thật tốt. Bên cạnh đó bạn cũng cần trang bị cho mình những kiến thức về các mảng nghiệp vụ khác của kế toán để có thể phối hợp tốt các công việc khác như kế toán thuế, kế toán công nợ

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương phải làm những công việc gì:

- Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động .

- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

- Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

- Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

- Định kỳ lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, biểu mẫu báo cáo BHXH theo quy định

- Phối hợp với các bộ phận liên quan lập báo cáo phân tích tình hình biến động số lượng, chất lượng lao động; đề xuất ý kiến đóng góp nếu cần

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán, sổ sách chứng từ có liên quan theo quy định

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Để hiểu rõ hơn nhiệm vụ của kế toán tiền lương cần hiểu chi tiết công việc của kế toán tiền lương như sau:

Nhiệm vụ chính

Công việc cụ thể

Quản lý, theo dõi việc chấm công của người lao động

 • Lập các bảng chấm công theo quy định của doanh nghiệp.
 • Theo dõi và đảm bảo việc chấm công của người lao động được thực hiện đầy đủ, chính xác.

Quản lý việc tạm ứng lương

 • Xây dựng các mức tạm ứng lương cho người lao động: theo % lương tháng hoặc giá trị tiền riêng.
 • Lập các bảng tạm ứng lương công ty và phiếu tạm ứng lương nhân viên.
 • Tiếp nhận thông tin tạm ứng và tính tạm ứng lương cho người lao động theo yêu cầu.
 • Quản lý thông tin về các đợt tạm ứng lương trong tháng của người lao động.

Hoạch toán, tính lương và các khoản trích theo lương

 • Xây dựng thang bảng lương cho từng đối tượng lao động dựa trên thông tin nhân viên.
 • Định kỳ thực hiện việc tính lương cho các nhóm đối tượng lao động dựa trên bảng chấm công, các khoản thưởng, phụ cấp và các khoản khấu trừ theo quy định của doanh nghiệp. (Thuế thu nhập cá nhân, Bảo hiểm xã hội,...)
 • Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính lương thực nhận cho người lao động
 • Thực hiện việc cập nhật những thông số tính thu nhập mới khi người lao động được thăng chức – tăng lương.
 • Quản lý các khoản thu nhập ngoài lương để quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Thực hiện việc thanh toán lương cho người lao động theo định kỳ.

Các công việc khác

 • Làm các báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo định kỳ.
 • Lập các biểu mẫu báo cáo bảo hiểm xã hội.
 • Làm các báo cáo định kỳ về tiền lương; BHXH; BHYT; kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm của kế toán tiền lương.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan làm các báo cáo phân tích tình hình biến động số lượng, chất lượng lao động.
 • Lưu trữ các dữ liệu kế toán theo quy định của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

Trên là nhiệm vụ của kế toán tiền lương phải làm của doanh nghiệp, nếu bạn chưa nắm vững mời bạn tham khảo thêm: Cách xây dựng thang bảng lương năm 2019

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo