HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tải phần mềm HTKK 4.2.4 và hướng dẫn cách sử dụng HTKK 4.2.4


Tải phần mềm HTKK 4.2.4 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.2.4 nhanh nhất thay thế phần mềm HTKK 4.2.3

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP PHẦN MỀM HTKK 4.2.4

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản HTKK 4.2.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.1.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.7 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh
tải phần mềm HTKK 4.2.4
 

Tại sao phải nâng cấp phần mềm HTKK 4.2.3 thành phần mềm HTKK 4.2.4:

    - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.
 
    - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhận trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [26] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.
 
    - Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB: Cập nhật ứng dụng cho phép người nộp thuế có thể kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính.
 
    - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Cập nhật bỏ ràng buộc chỉ tiêu [28a] - Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28] - Tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào. Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ "Chỉ tiêu [28a] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28]". 
 
Khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng phần mềm HTKK 4.2.4 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.
 
 
tải phần mềm HTKK 4.2.4
 
3. Nâng cấp ứng dụng phần mềm HTKK 4.2.4 để bổ sung một số chức năng kê khai và tra cứu hồ sơ khai thuế theo yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, bao gồm:
      - Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT – dành cho hoàn thuế GTGT) ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
     - Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN ban hành kèm Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
 
4.  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:
      - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản HTKK 4.2.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 4.0.9.
 
      Bắt đầu từ ngày 12/12/2018, khi lập hồ sơ khai thuế liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.2.4, iHTKK 4.0.6 thay cho các phiên bản trước đây.
 
Mời các bạn tải phần mềm HTKK 4.2.4 : Tại đây
Tải hướng dẫn cách sử dụng phần mềm HTKK 4.2.4Tại đây

Bài viết liên quan:

⇒  Lịch nộp các loại báo cáo thuế

    (Tổng hợp lịch nộp các loại tờ khai thuế mới nhất)

⇒  Dịch vụ kê khai thuế         

   (Giá chỉ từ 300.000 VNĐ uy tín chuyên nghiệp)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo