HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cập nhật phần mềm HTKK 4.2.0 và hướng dẫn cách sử dụng


Tải phần mềm HTKK mới nhất 4.2.0 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.2.0. Phần mềm HTKK mới đây đã được Tổng cục thuế cập nhật lên phiên bản mới nhất 4.2.0 vào ngày 4/8/2019.

tải phần mềm htkk 4.2.0

Phần mềm HTKK 4.2.0 cập nhật những gì?

1. Phiên bản HTKK 4.2.0 cập nhật lại tên các chi cục thuế trực thuộc tại

 An Giang, Kon Tum,  Khánh Hòa,  Sơn La, Long An,  Phú Yên, Quảng Bình, Tiền Giang, Phú Thọ.

2. Phần mềm HTKK 4.2.0 cập nhật sửa một số lỗi trên HTKK 4.1.9

  • Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN) tại bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN và tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Cập nhật bổ sung ràng buộc khi 2 MST của người nộp thuế cùng kê khai cho 1 MST người phụ thuộc trong cùng 1 năm thì sẽ đưa ra cảnh báo.
  • Chức năng hiển thị thông báo các dòng dữ liệu sai đối với trường hợp tải bảng kê có dữ liệu lớn. Cập nhật hiển thị thông báo các dữ dữ liệu sai đối với chức năng tải bảng kê có dữ liệu lớn tại các tờ khai 01/XSBHDC và 05/QTT-TNCN.
  • Chức năng kết xuất tờ khai Đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHT). Cập nhật chức năng “Kết xuất XML” hiển thị đủ dữ liệu “Mã loại hoàn” và “Mã lý do hoàn”.
  • Chức năng kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN). Cập nhật đúng công thức tính [Số ngày chậm nộp] KHBS tờ khai 03/TNDN đối với doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ 01/04.
  • Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN).  Cập nhật hiển thị [Từ tháng – Đến tháng] trên tờ khai đúng với [Từ tháng – Đến tháng] trên màn hình nhập kỳ tính thuế.
  • Chức năng in tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC). Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu cột [15] khi in dữ liệu trên tờ khai mẫu BC26/AC.
  • Chức năng in tờ khai bổ sung Thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN). Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu khi in tờ khai bổ sung tờ khai 01/NTNN
  • Chức năng kết xuất tờ khai cho công ty xổ số, bảo hiểm 01/XSBHDC. Cập nhật đúng dữ liệu của thẻ khi kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai quý: lấy theo giá trị ngày bắt đầu của quý, lấy theo giá trị ngày cuối cùng của quý.
  • Chức năng kết xuất tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản. Cập nhật dữ liệu thẻ khi kết xuất tờ khai đối với tờ khai theo kỳ thanh toán theo nguyên tắc: Kỳ kê khai kiểu quý, lấy theo giá trị [Từ ngày] trên thông tin của kỳ tính thuế.

Tải phần mềm HTKK 4.2.0:

Tải phần mềm HTKK 4.2.0: HTKK 4.2.0

Tải hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 4.2.0

Hướng dẫn cài đặt

Tải hướng dẫn sử dụng HTKK 4.2.0

Hướng dẫn sử dụng

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo