HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tăng mức lương cơ sở năm 2019 có ảnh hưởng gì đối với chế độ thai sản


Tăng mức lương cơ sở năm 2019 có ảnh hưởng gì đối với chế độ thai sản theo Nghị quyết 70/2018/QH14 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng

Tăng mức lương cơ sở năm 2019 có ảnh hưởng gì đối với chế độ thai sản

MỨC TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI SINH CON

- Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Cụ thể là 2.980.000 đồng (hiện hành là 2.780.000 đồng).

- Ngoài ra, nếu sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, lao động nam còn được trợ cấp 01 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Cụ thể là 2.980.000 đồng (hiện hành là 2.780.000 đồng).

MỨC TRỢ CẤP  MỘT LẦN KHI NHẬN NUÔI CON NUÔI DƯỚI 06 THÁNG TUỔI

- Mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi (đối với mỗi con).

Cụ thể là 2.980.000 đồng ( hiện hành là 2.780.000 đồng)

Để hiểu chi tiết hơn xem thêm bài: Thang bảng lương năm 2019

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo