HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu năm 2020


Thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu mới nhất năm 2020 - Hướng dẫn đầy đủ các thủ tục chính để đăng ký thang lương bảng lương

Trình tự làm thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu gồm

Bước 1Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định.

Bạn nào chưa biết tham khảo: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất

Bước 2:  

Thành phần thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu bao gồm:

1. Thang lương, bảng lương  

2. Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương      

3. Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh ngành nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

4. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương. 

5. Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp không có tổ chức công đoàn thì lấy ý kiến của tập thể người lao động trong doanh nghiệp

 – Công văn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở (Nếu dưới 10 lao động)

 – Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương.

 + Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (nếu có)      

 + Bản sao giấy chứng đăng  ký kinh doanh. 

 + Ngoài ra, có thể còn một số giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu của Phòng quản lý lao động quận (huyện) nơi DN đặt trụ sở chính

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

– Nơi nộp:
 
 + Đối với DN sử dụng từ 50 lao động trở xuống: Nộp tại trụ sở UBND cấp huyện.
 
 + Đối với DN sử dụng từ 50 lao động trở lên: Nộp  tại trụ sở cơ quan Sở Lao động TB&XH.
 
– Phí, lệ phí: Không có

Dưới đây là một số các vấn đề chi tiết cụ thể mà hocketoan.org sẽ hướng dẫn cho các bạn về thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu như sau

1/ Thang lương bảng lương mới nhất

thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu

Để xây dựng được hệ thống thang lương bảng lương trên các bạn tham khảo thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

2/ Công văn đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương   

 

CÔNG TY TNHH ABC

Số: 02/2018/CV-BG

V/v: Đề nghị tiếp nhận hệ thống thang bảng lương 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

------o0o------

                                 Hà Nội, ngày 22  tháng 11 năm 2018

 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận Cầu Giấy

 

Công ty TNHH ABC thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 01056235212 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 26 tháng 10 năm 2018

Địa chỉ: 170 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế: 01056235212

Người liên hệ: Lê Tuấn Anh

Điện thoại liên hệ: 0986.666.888

Thực hiện theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm động làm việc theo hợp đồng lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty TNHH Bossgwar xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận Cầu Giấy là 3.980.000 (đồng/tháng) kể từ ngày 01/01/2018 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho 5 CBCNV trong Công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH ABC

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 


3/  Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh ngành nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

Tên đơn vị: ……………………………………….              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: ……………………………………………                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành nghề KD: ………………………………….                                                 š²›

                           

 

                                                                                                                          …….., ngày …… tháng ….. năm ……                            `

 

BẢNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

 ÁP DỤNG CHO CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC TRONG

 HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

 

Chức danh công việc

Điều kiện

Tiêu chuẩn

Giám đốc

- Giới tính: nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 27 trở lên

- Kinh nghiệm: 4 năm trở lên

 

- Bằng cấp: đại học

- Năng lực: có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, biết sắp xếp công việc.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh

Phó giám đốc

- Giới tính: nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 24 trở lên

- Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương

- Bằng cấp: đại học

- Năng lực: có khả năng giao tiếp tốt, biết phân công công việc.

- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

Kế toán trưởng

- Giới tính: nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 24 trở lên

- Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương

- Bằng cấp: đại học

- Năng lực: biết phân công và xử lý công việc theo chuyên môn.

NV kế toán, NV nhân sự, NV chăm sóc khách hàng

- Giới tính: Nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 22 trở lên

- Kinh nghiệm: 1 năm

- Bằng cấp: cao đẳng trở lên

- Năng lực: nắm rõ công việc chuyên môn, có khả năng giao tiếp.

Nhân viên các phòng, ban

- Giới tính: nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 20 trở lên

- Học vấn: tốt nghiệp lớp 12, trung cấp

- Năng lực: biết và nắm rõ về chuyên môn công việc.

Nhân viên tạp vụ

- Giới tính: nữ

- Độ tuổi: từ 18 trở lên

- Làm tốt công việc lau dọn phòng

Nhân viên hỗ trợ dịch vụ

- Giới tính: nam hoặc nữ

- Độ tuổi: từ 20 trở lên

- Học vấn: tốt nghiệp cấp 2 trở lên

- Năng lực: giao tiếp tốt với khách hàng.

Tài xế

- Giới tính: nam

- Độ tuổi: từ 20 trở lên

- Kinh nghiệm: 2 năm

- Bằng cấp: bằng lái xe 4-7 chỗ

- Cẩn thận trong công việc.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                      …………………………………….          

4/ Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.  

        

CT ……………..
--------------------
Số: ………………
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----o0o-----

……………, ngày ……..tháng …….năm ……..

                                         QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….

 

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………….. do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố …………….cấp ngày …………………………………

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành vào ngày 14 tháng 05 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty ………………………………

Điều 2: Thời gian thực hiện từ ngày ……………………………….
Điều 3: Các phòng ban Công ty và toàn thể người lao động trong công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

 

Nơi nhận:
+ Như Điều 3;
+ Lưu VT;

CÔNG TY ………………………..

5/ Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp không có tổ chức công đoàn thì lấy ý kiến của tập thể người lao động trong doanh nghiệp

 

CÔNG TY TNHH ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                              Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2018

 


BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(V/v Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương)

 
    Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2018. Tại Văn phòng Công ty TNHH ABC
Địa chỉ: 170 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội, Việt Nam, diễn ra cuộc họp thống nhât hệ thống thang lương, bảng lương của Công Ty TNHH ABC
Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 phút.
đại diện các bên gồm có:

I. Đại diện người sử dụng lao động  

1. Ông : Lê Tuấn Anh      Chức vụ: Giám Đốc – Chủ tọa cuộc họp

2. Ông : Lê Hải Hà                   Chức Vụ: Nhân Viên Kinh Doanh – Thư Ký        
II. Tập thể nhân viên công ty : gồm 6 người.

Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Linh
Phạm Thị Dung
Nguyễn Thi Ngọc
Lê Thị Thực
Nguyễn Ngọc Sơn

Sau khi nghe ban lãnh đạo Công ty TNHH ABC công bố hệ thống thang  bảng lương của Công Ty áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:
1. 100% Cán bộ, nhân viên đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng và được áp dụng từ ngày 02 tháng 12 năm 2018.
2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý của tập thể nhân viên công ty.
 
3. Các thành viên tham gia cuộc họp ký nhận.
 


STT Họ Và Tên Ký nhận
1 Lê Hải Hà  
2 Nguyễn Thị Linh  
3 Phạm Thị Dung  
4 Nguyễn Thi Ngọc  
5 Lê Thị Thực  
6 Nguyễn Ngọc Sơn  

 
 


THƯ KÝ
ĐẠI DIỆN
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 
 
 
 


 Công văn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở (Nếu dưới 10 lao động)

 

CÔNG TY………

 

 
 
 

 


Số: ……………….

V/v: Đề nghị xác nhận không có

Công đoàn cơ sở

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ……..tháng …….. năm ……..

 

 

Kính gửi: Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận …………..

Tên công ty: ………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  ………………………………………………………..

Câp ngày: …………………………………………………………………………………………

Nơi cấp:  …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………… ……...Fax:……………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ………………………                 Chức vụ: ………………………………………………

Hiện tại, công ty có tổng số: ………….. lao động

Căn cứ vào Luật Lao động hiện hành, công ty chúng tôi chưa đủ điều kiện để thành lập Công đoàn cơ sở.

Nay làm công văn này gửi đến Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận …….. đề nghị được xác nhận nội dung chưa có Công đoàn cơ sở để công ty hoàn tất thủ tục việc xây dựng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý lao động.

Rất mong nhận được phản hồi của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Xác nhận của

Liên đoàn Lao động quận ………

CÔNG TY …………

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày ……. tháng ……… năm ……..

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương)

1. Thời gian: …………………………………………………………………………..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

3. Thành phần bao gồm:
- Ông: ……………………                        Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Bà: …………………….                            Chức vụ: Thư ký cuộc họp
- ………………………………………………………………………………

4. Nội dung cuộc họp:

Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Các thành viên trong Công ty đều đã đồng ý về hệ thống thang lương, bảng lương mà Công ty đã đưa ra cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty…………………áp dụng từ ngày ………………………………

Biên bản được lập xong vào hồi ……… ngày …………………………………………

5. Kết luận cuộc họp:
Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty …………………………. đã đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam đoan thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nếu có)

(Ký tên và đóng dấu)


 Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp        

CÔNG TY TNHH ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/2018

Hà Nội, ngày 22  tháng 05  năm 2018

 

 

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG

 

I. ĐỐI TƯỢNG NÂNG BẬC LƯƠNG

Áp dụng cho tất cả người lao động làm việc chính thức tại công ty

 

II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN, THỜI HẠN ,THỜI ĐIỂM NÂNG BẬC LƯƠNG

-Chế độ xét tăng lương: mỗi năm lãnh đạo công ty sẽ họp bàn xét tăng lương cho nhân viên một lần vào tháng 06 hàng năm

- Niên hạn và đối tượng được xét tăng lương: Những nhân viên có đủ thâm niên 02 năm hưởng một mức lương (kể từ ngày xếp lương lần liền kề với ngày xét tăng lương mới) với điều kiện là hoàn thành tố công việc được giao, không vi phạm quy định lao động. Có vi phạm cho vào diện xét. Năm sau mới được xét nâng lương, và với điều kiện không tái phạm kỷ luật lao động.

- Thủ tục xét nâng lương: Ban lãnh đạo công ty sẽ họp và công bố việc xét duyệt để xét duyệt. Những nhân viên chưa được xét tăng lương thì giám đốc công ty sẽ giải thích cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác.

 

TM. Ban Giám Đốc

 

                                                                                                             

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo