HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thủ tục mua hóa đơn lẻ công nhân gồm những gì 2021 ?


Câu hỏi: Công ty chúng tôi làm trong lĩnh vực XD giao thông, VP công ty ở HN, công trình thi công ở các địa phương khác. Hạng mục nhân công trong hợp đồng xây lắp chúng tôi có thực hiện ký giao khoán với 1 cá nhân đại diện cho đội lao động tại địa phương. Vậy tôi xin hỏi:

Thủ tục mua hóa đơn lẻ công nhân gồm những gì 2021 ?

1/ Thủ tục mua hóa đơn lẻ về nhân công bao gồm những gì?
2/ Phải nộp tất cả những loại thuế nào? Thuế suất là bao nhiêu?
3/ Đăng ký mua hóa đơn lẻ về nhân công thực hiện ở cơ quan thuế của VP cty hay ở các chi cục thuế địa phương?

Trả lời:

1. Thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế và đăng ký mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế nào?
Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 2 quy định bán hóa đơn tại cơ quan thuế như sau:
“a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:
– Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.
– Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.”

Căn cứ theo quy định trên thì khi cá nhân mua hóa đơn tại cơ quan thuế cần có:

–   Hợp đồng thuê nhân công
– Đơn đề nghị mua hóa đơn mẫu số 3.3 Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
– Người mua hóa đơn phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.
– Người mua hóa đơn mua hóa đơn tại Chi cục thuế địa phương.

2. Cá nhân đó phải nộp những loại thuế nào?
Khi mua hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân đó phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN với các mức như sau:
– Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ chịu thuế
Thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu là 5%
– Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh.
Thuế TNCN của hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%

3. Mua hóa đơn lẻ về nhân công được thực hiện tại cơ quan thuế tại nơi thi công công trình.

 

Xem thêm : Các khoản chi phí được không trừ khi tính thuế TNDN 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo