HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021


Thông thường người lao động sẽ ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay. Để hoàn tất việc ủy quyền người lao động cần hoàn thiện giấy tờ và nộp lại cho kế toán.

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021

Hồ sơ, thủ tục ủy quyền quyết toán thuế

* Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, người lao động chuẩn bị hồ sơ ủy quyền gồm các giấy tờ sau:

- Mẫu ủy quyền theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN;

- Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

* Nộp lại cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Lưu ý: Trên thực tế khi kế toán doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sẽ chủ động đưa mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế cho người lao động, sau đó người lao động chỉ cần điền thông tin, ký và ghi rõ họ tên.
 

Hướng dẫn viết mẫu ủy quyền

Sau khi các bạn tải Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN thì hãy điền các thông tin như ví dụ dưới đây (phần bôi đỏ).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm 2019

               Tên tôi là: Hoàng Quang T      Quốc tịch: Việt Nam

               Mã số thuế: 8101xxx938

☒ Năm 2019 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển X&X Việt Nam.

☐ Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  ...............................................................................................................................và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển X&X Việt Nam (Mã số thuế: 0105xxxx89) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Hoàng Quang T

Kết luận: Việc ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay trên thực tế rất đơn giản, chỉ cần tra cứu để có mã số thuế và tích vào ô đầu tiên nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi duy nhất và nộp lại cho kế toán doanh nghiệp.

 

 

 

Xem thêm : Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà 2021

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo