HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thuế GTGT không áp dụng cho các trường hợp nào?


Thuế GTGT áp dụng cho tất cả các hàng hóa dịch vụ nhưng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì có những trường hợp không phải kê khai thuế GTGT. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

1 - Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác

- Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền…

2. DN sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam

 • Bao gồm các trường hợp:
 • Sửa chữa phương tiện vận tải,
 • Máy móc,
 • Thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế);
 • Quảng cáo,
 • Tiếp thị;
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Môi giới bán hàng hóa,
 • Cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Đào tạo;
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam,
 • Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Ví dụ: Ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số tiền bán ô tô thu được.

4. DN chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ: Công ty cổ phần A thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần A quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần B với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần B nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần A không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần B

5. Không thực hiện kê khai tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động mua dịch vụ sau:

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị
 • Quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Đào tạo.
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam,
 • Dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

=> Các hoạt động trên không cần phải kê khai tính nộp thuế GTGT nếu được thực hiện giữa: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượn không cư trú tại Việt Nam.

6. Không kê khai tính nộp thuế GTGT khi điều chuyển tài sản cố định như sau:

TSCĐ đang sử dụng và đã trích khấu hao nếu điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách giữa:

Cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn.

Các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn.

Với mục đích phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

LƯU Ý: Nếu khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

7. Một số trường hợp khác không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.

– Các khoản thu hộ.

– Doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ và hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ.

– Thu đòi người thứ ba đối với hoạt động bảo hiểm.

– Góp vốn bằng tài sản thành lập doanh nghiệp.

– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Hoặc điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Lưu ý: nếu điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì bên điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

– Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

Tiếp theo là các điểm được bổ sung tại 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2015/TT-BTC.

– Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại.

Nhưng khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định

– Thù lao nhận được do thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Trên đây là 7 trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT mà chúng ta cần phải lưu ý. Trường hợp lỡ viết hóa đơn và kê khai tính nộp thuế thì phải xuất hóa đơn và điều chỉnh số thuế phải nộp. Bên cạnh đó các bạn nên lưu ý, đối với các khoản thu này không phải tính thuế GTGT nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo