HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thuế nhà nước hướng dẫn thanh toán đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 2021


Doanh nghiệp nhập xuất khẩu hàng hóa phân vân không biết phương thức thanh toán cũng như loại tiền giao dịch như thế nào ? Để đảm bảo việc giao dịch nhanh và thuận tiện tránh việc vướng mắc thủ tục mà ùn ứ hàng xuất nhập khẩu Kế toán Minh Việt hướng dẫn như sau :

Ngoài ra KTMV mở lớp  lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh và lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức dành cho người mới và đang đi làm nâng cao nghiệp vụ hàng hóa xnk .

Phương thức thanh toán tiền hàng

Phưong thức thanh toán là toàn bộ quá trình, cách thức nhận, trả tiền hàng trong giao dịch mua bán. Có nhiều phương thức thanh toán khác nhau được áp dụng, mỗi phương thức đều có ưu điểm và nhược điểm, thể hiện thành mâu thuẫn quyền lợi giữa người mưa và người bán, hay giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu. Vì vậy, khi ký kết hợp đổng đòi hỏi hai bên mua bán tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể và mức độ tin cậy lẫn nhau để lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp.

  • Phương thức chuyển tiên: Là phương thức trong đó khách hàng (người trà tiền) yêu cẩu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người khác (người hưởng lợi) ở nước ngoài theo những điều kiện mà mình đặt ra. Phương thức này đơn giản nhưng lại ít được áp dụng trong thanh toán vì nó luôn đặt người bán ở thế bất lợi. Do đó, phương thức này thường được áp dụng trong trường hợp trả phí dịch vụ vận tải, bảo hiểm...
  • Phương thức mở tài khoản: Là phương thức mà người bán sau khi giao hàng hoàn thành nghĩa vụ của hợp đổng, mở một tài khoản ghi nợ cho người mua. Định kỳ nha't định do hai bên thỏa thuận, người mua tự động dùng phương thức chuyển tiền để trả cho người bán. Phương thức này thường áp dụng trong trường hợp hai bên mua bán phải tin cậy lẫn nhau hoặc dùng trong phương thức hàng đổi hàng.
  • Phương thức nhờ thu: Là phương thức mà người bán sau khi giao hàng ký phát hối phiếu đòi tiền người mua, rổi đem đến ngân hàng nhờ thu hộ sô' tiền ữên hối phiêu đó. Phương thức này có hai hình thức: nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.
  • Phương thức tín dụng chứng từ. Là sự thỏa thuận trong đó một ngân hàng (Ngân hàng mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người xin mở thư tín dụng) sẽ trả tiền cho người thứ ba hoặc trả cho bất cứ người nào theo lệnh của người thứ ba đó (người hưởng lợi), hoặc chấp nhận mua hối phiêu do người hưởng lợi phát hành, hoặc cho phép một ngân hàng khác trả tiền, châp nhận hay mua hôi phiếu khi xuất trình đẩy đủ các chứng từ đã quy định và mọi điều kiện đặt ra trong thư tín dụng. Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức cơ bàn quan trọng nhâ't và được áp dụng chủ yếu trong thanh toán ngoại thương vì nó đảm bảo quyền lợi gần như công bằng cho cà hai bên. Bên mua yên tâm khi trả tiền được đảm bảo nhận hàng theo đúng hợp đổng, bên bán yên tâm khi hoàn thành đẩy đủ nghĩa vụ giao hàng sẽ nhận được tiền. Mặt khác, phương thức thanh toán này còn đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để giải quyết trong các trường hợp bâ't trắc xảy ra.
  • Phương thức thư ủy thác mua: Là phương thức mà người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của mình ủy thác cho ngân hàng nước ngoài, yêu cầu ngân hàng này thay mặt mình mua các hối phiêu của người bán phát hành đòi tiền người mua nếu chứng từ gửi hàng của người bán phù hợp với các điều kiện và nội dung quy định trong thư ủy thác mua. Sau khi trả tiền cho người bán, ngân hàng nước người bán sẽ chuyển chứng từ cho ngân hàng nước người mua và đòi hoàn lại tiền.
  • Phương thức thư đảm hảo trả tiền: Là phương thức thanh toán mà ngân hàng người mưa theo yêu cầu của người mua viết cho người bán một thư đảm bảo sẽ trả tiền nêu người bán đã giao hàng xong cho người mua tại một địa điểm quy định.

II> Đồng tiền thanh toán trong hoạt động xuất khấu

Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền tệ trong thanh toán, tiền tệ bao gồm 2 loại:

  • Tiền tệ tính toán: Là đồng tiền được sử dụng để thê hiện giá cả hàng hóa và tính toán tổng giá trị họp đổng.
  • Tiền tệ thanh toán: Là đổng tiền được các chủ thể trong hợp đồng mưa bán ngoại thương chọn để thanh toán nợ.

Thông thường trong hợp đổng mua bán ngoại thương, đổng tiền tính toán và đổng tiền thanh toán thường là một loại ngoại tệ, do đó việc xác định tỉ giá và chênh lệch tỉ giá cung đơn giản. Đieu nay sẽ phức tạp hơn nêu hợp đổng mua bán ngoại thương có qui định đổng tiền tính toán ỉà một loại ngoại tệ và đổng tiên thanh toán là một loại ngoại tệ khác. Trong những hợp đổng như vậy, đồng tiền tính toán được các bên lựa chọn thường là những ngoại tệ mạnh có sức mua ổn định hơn trên thị trường. Ví dụ một doanh nghiệp xuất khâu hàng hóa sang Nhật Bản, tộ giá họp đổng tính toán theo đôla Mỹ, và thanh toán bằng đồng Yên (Nhật). Tuy nhiên, trên góc độ kế toán, kế toán phải căn cứ vào tỉ giá của đổng tiền thanh toán qui đổi ra tiền Việt Nam để ghi nhận các giao dịch xuất khẩu phát sinh bằng ngoại tệ.

 

Xem thêm : Đặc điểm nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa 2021

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo