HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thuế suất thuế TNDN mới nhất 2020


Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế, tỷ lệ thuế suất (%) dựa trên khối lượng thu nhập hoặc tài sản chịu thuế vậy các doanh nghiệp kinh doanh có các hoạt động như thăm dò khai thác có mức thuế suất là bao nhiêu

Thuế suất thuế TNDN mới nhất 2020

Nhà nước hiện nay đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% 

Các doanh nghiệp chịu thuế suất từ 32 đến 50% khi thực hiện hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam

Các doanh nghiệp có hoạt động thăm dò, khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm bao gồm: vàng, bạc, bạch kim, kim cương, đá quý, thiếc, đất hiếm, chịu mức thuế suất 50%. Trong trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có 70% diện tích nằm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, thuế suất dành cho doanh nghiệp là 40%.

Ngoài ra, được quy định trong Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính còn có một số trường hợp doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi từ 10 – 20%

Dưới đây là bảng thống kê thuế suất TNDN qua các năm

THỜI GIAN ÁP DỤNG CÁCH XÁC ĐỊNH THUẾ SUẤT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Trước 01/07/2013 Tất cả doanh nghiệp trừ các trường hợp ở dưới 25% Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 
  Các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam 32 % - 50%  
  Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các
mỏ tài nguyên quý hiếm (trừ dầu khí)
50%  
  Các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
40%  
Từ ngày 01/07/2013 Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam,
kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu
có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.
20% Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013
  Tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng 25%  
  Doanh nghiệp mới thành lập kể từ ngày 01/07/2013
 (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế).
25%  
Từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2015 Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. 20% Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014;
  Tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng 22% Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
  Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong
 năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo
thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế).
22%  
Từ ngày 01/01/2016 trở đi Tất cả DN, trừ các trường hợp ưu đãi về thuế TNDN 20%  

THAM KHẢO THÊM:

>> Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

>> Thành lập doanh nghiệp năm 2019

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo