HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thuế thu nhập đối với DN tạm tính được hiểu thế nào 2021 ?


Thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp) tạm tính quý chính là khoản thuế trong quý phát sinh mà doanh nghiệp tạm nộp. Dựa trên quy định hiện hành, các doanh nghiệp cần thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý chậm nhất là vào ngày thứ 30 quý tiếp theo phát sinh về nghĩa vụ thuế. Bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý tạm tính.

 

Thuế thu nhập đối với doanh nghiệp tạm tính được hiểu thế nào 2021 ? 

Các xác định thu nhập để tính thuế

Ở mục này, bạn chú ý tới những thông tin dưới đây: 

Thu nhập tính thuế thuộc kỳ tính thuế 

Loại này được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế rồi đem trừ đi thu nhập miễn thuế cùng các khoản lỗ mà các năm trước kết chuyển theo quy định. Công thức để xác định thu nhập tính thuế như sau: 

Thu nhập chịu thuế – (Các khoản lỗ theo quy định được kết chuyển + Thu nhập miễn thuế) = Thu nhập tính thuế. 

Thu nhập chịu thuế

Trong kỳ tính thuế, thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ việc kinh doanh hàng hoá, hoạt động sản xuất, dịch vụ, thu nhập khác. Trong kỳ tính thuế thu nhập chịu thuế xác định theo công thức: 

Những khoản thu nhập khác + Doanh thu – Chi phí được trừ = Thu nhập chịu thuế.

Lưu ý đó là doanh nghiệp sẽ có các hoạt động kinh doanh, sản xuất áp dụng các mức thuế suất riêng. Doanh nghiệp cần tính riêng thu nhập từng hoạt động rồi đem nhân cho thuế suất tương ứng. 

Chi phí được trừ

Đây chính là các khoản chi phát sinh thực tế liên quan tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Các khoản chi giữ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của doanh nghiệp dựa theo pháp luật quy định. Chứng từ và hóa đơn có đầy đủ. Với hóa đơn dịch vụ, mua hàng hoá từng lần trên 20 triệu VNĐ không dùng tiền mặt, cần chứng từ thanh toán. Không tính những trường hợp buộc phải cần chứng từ thanh toán, theo quy định pháp luật không dùng tới tiền mặt. Dù vậy, có nhiều khoản chi thực tế, có chứng từ nhưng không được trừ nếu tính thuế TNDN. 

Doanh thu

Để tính thu nhập phải chịu thuế thì doanh thu được xác định chính là tất cả tiền gia công, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Gồm cả phụ thu, khoản trợ giá, phụ trội doanh nghiệp hưởng. Không phân biệt thu được tiền hay không. 

  • Với doanh nghiệp chọn cách nộp thuế GTGT dựa trên phương pháp trực tiếp. GTGT chính là doanh thu gồm thuế GTGT.
  • Với doanh nghiệp chọn cách nộp thuế GTGT dựa trên phương pháp khấu trừ  nguồn thuế. Doanh thu chưa gồm thuế GTGT. 

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Dựa theo kết quả kinh doanh, sản xuất, người nộp thuế sẽ tạm nộp số thuế TNDN quý chậm nhất nhất ngày thứ 30 quý tiếp theo của quý phát sinh về nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp sẽ không cần nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý tạm tính. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý như sau: 

  • Các doanh nghiệp không cần lập hàng quý báo cáo tài chính, doanh nghiệp căn cứ theo số thuế TNDN năm trước. Dự kiến kết quả trong năm sản xuất kinh doanh để xác định về số thuế TNDN hàng quý tạm nộp. 
  • Các doanh nghiệp cần lập hàng quý báo cáo tài chính theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp căn cứ theo quy định pháp định liên quan tới thuế và báo cáo tài chính của quý. Từ đó, xác định số thuế TNDN hàng quý tạm nộp. 

Nếu trong kỳ tính thuế, tổng thuế tạm nộp thấp hơn so với số thuế TNDN cần nộp dựa trên quyết toán trên 20%, doanh nghiệp nộp tiền chậm với chênh lệch trên 20% giữa số thuế phải nộp với số thuế tạm nộp từ ngày tiếp sau thời hạn nộp quý bốn cuối cùng của doanh nghiệp. 

Với số thuế TNDN theo quý tạm nộp thấp hơn so với số thuế cần nộp dựa trên quyết toán nhỏ hơn 20% doanh nghiệp chậm nộp với quy định. Tiền chậm nộp tính kể từ ngày thời hạn nộp thuế hết tới ngày thực nộp thuế còn thiếu với số quyết toán. 

 

Xem thêm : Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo