HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thưởng cho tập thể có tính thuế TNCN không


Thưởng cho tập thể có tính thuế TNCN không là câu hỏi của rất nhiều kế toán mới vào nghề gửi câu hỏi vào trang hocketoan.org

Vậy xử lý tình huống Thưởng cho tập thể có tính thuế TNCN không như thế nào ?

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán…”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể người lao động (Phòng) để sử dụng chung, không thưởng cho từng cá nhân thì không tính vào thu nhập chịu thuế của từng cá nhân. Trường hợp chi thưởng cho từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo