HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

TIỀN LƯƠNG THÁNG 13 CÓ TÍNH THUẾ TNCN KHÔNG


Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN và có được đưa vào chi phí được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp không ?

Văn bản pháp luật áp dụng tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN:

– Căn cứ vào Điều 2, điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC.

– Căn cứ vào Điều 11 thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Căn cứ vào công văn số 380/CT-TTHT về thuế TNCN.

tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

– Nếu doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là lỗ mà chi tiền thưởng tháng 13 thì có được tính vào chi phí được trừ không?

– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN..

– Nếu trong trường hợp “Quy chế chi tiêu nội bộ” của đơn vị có quy định: “Khoản thưởng chi lương tháng 13 cho người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của đơn vị (cụ thể là chỉ chi thưởng khi đơn vị kinh doanh có lãi)” thì khoản tiền thưởng (chi lương tháng 13) cho người lao động không được phép hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

– Tuy nhiên, theo thực tế thì các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì không thể chi “thưởng”.

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tháng 13:

– Theo thông 111/2013/TT-BTC thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế.

– Doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó.

– Việc tính thuế thu nhập cá nhân với tháng lương thứ 13 được thực hiện như sau: Công ty bạn phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền thưởng lương tháng 13 với lương của tháng đó để tính vào thu nhập chịu thuế.

– Tức là các bạn gộp chung lương tháng 13 vào với lương của tháng chi trả. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác. Rồi tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019

Tiền lương tháng 13 có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Tiền lương tháng 13 thực chất là một khoản tiền thưởng theo Điều 103 Bộ Luật Lao động.

Nếu khoản "lương" này được ghi ở mục RIÊNG của hợp đồng lao động, tức không gộp chung trong cái gọi là "tiền lương" thì được miễn tính đóng BHXH

Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ:

Theo quy định tại khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

- Được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý (gắn liền và phù hợp với kết quả kinh doanh của đơn vị).

- Được chi trả trước thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm.

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo