HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tổ chức các phần hành công việc kế toán


Phần hành công việc kế toán là thuật ngữ dùng để chỉ ra khối lượng công tác toán bắt buộc cho một đối tượng hạch toán . Mỗi phần hành kế toán là sự cụ thể hóa đối tượng hạch toán kế toán. Khối lượng các phần hành kế toán sẽ khác nhau ở mỗi đơn vị hạch toán. Trong một doanh nghiệp, số lượng các phần hành kế toán thường bao gồm:

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán vật tư, sản phẩm, hàng hóa

- Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

 

- Kế toán bán hàng

- Kế toán TGNH và thanh toán

- Kế toán chi phí, giá thành

 

- Kế toán Xây dựng cơ bản

- Kế toán vốn, quỹ

- Kế toán tổng hợp

- ……..

Tổ chức các phần hành công việc kế toán

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có các phần hành kế toán chủ yếu khác nhau trong các phần hành đã nêu ở trên. Phần hành kế toán trong các đơn vị quản lý ngân sách và đơn vị hành chính sự nghiệp khác với đơn vị kinh doanh không chỉ ở số lượng các phần hành mà còn ở các phần hành chủ yếu đặc trưng. Sự khác nhau xuất phát từ chức năng hoạt động của mỗi loại hình đơn vị hạch toán

Như vậy, xác định rõ với phần hành kế toán trong khối lượng công tác kế toán của một đơn vị hạch toán là căn cứ để hình thành bộ máy kế toán.

 

Bài viết tiếp theo: Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Bài viết trước: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo