HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Thuế


Tổng hợp các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế mới nhất hiện nay

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế để giúp các bạn nâng cao trình tiếng anh cơ bản chuyên ngành kế toán

các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế

Dưới đây hocketoan.org sẽ tổng hợp các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thuế mới nhất sau đầy đủ gồm 50 thuật ngữ tiếng anh thường xuyên sử dụng trong kế toán:

Tên tiếng Anh

Dịch Sang Tiếng Việt

Tax authorities

Hội đồng thuế

Tax department

Cục thuế

Director general

Tổng cục trưởng

Tax derectorate

tổng cục thuế

Inspector

thanh tra viên

Official

chuyên viên

Authorize

người ủy quyền

Taxpayer

người nộp thuế

Tax liability

nghĩa vụ thuế

Tax dispute

các tranh chấp về thuế

Tax year

năm tính thuế

Tax preparer

người giúp khai thuế

Tax allowance

trợ cấp thuế

Tax incentives

ưu đãi thuế

Register of tax

sổ thuế

Term

kỳ hạn thuế

Tax computation

việc tính thuế

Assessment period

kỳ tính thuế

Form

mẫu đơn khai thuế

Filing of return

việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế

E – file

hồ sơ khai thuế bằng điện tử

Tax abatement

sự khấu trừ thuế

Tax evasion

sự trốn thuế

Tax avoidance

trốn thuế

Tax fraud

gian lận thuế

Taxable

chịu thuế

Tax penalty

tiền phạt thuế

Tax cut

giảm thuế

Tax policy

chính sách thuế

Tax rate

thuế suất

Direct tax

thuế trực thu

Indirect tax

thuế gián thu

Excess profits tax

thuế siêu lợi nhuận

Registration tax

thuế trước bạ

Export/Import tax

thuế xuất, nhập khẩu

Capital transfer tax

thuế chuyển nhượng vốn

Output sales tax

thuế giá trị gia tăng đầu ra

Input sales tax

thuế giá trị gia tăng đầu vào

Income tax

thuế thu nhập

Value added tax

thuế giá trị gia tăng

Personal income tax

thuế thu nhập cá nhân

Company income tax

thuế thu nhập doanh nghiệp

License tax

thuế môn bài

Declare

khai báo thuế

Examine

kiểm tra thuế

Tax offset

bù trừ thuế

Refund of tax

thủ tục hoàn thuế

Imposea tax

ấn định thuế

Registrate

đăng ký thuế

Tax

thuế

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo