HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Trường hợp nào nhận đủ lương vì không phải nộp thuế 2021


Nghị quyết 954 về tăng mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhiều người sẽ nhận đủ lương vì không phải tạm nộp thuế thu nhập như các tháng trước đây.

Trường hợp nào nhận đủ lương vì không phải nộp thuế 2021

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm), tăng 02 triệu đồng/tháng so với mức giảm trừ cũ.

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/tháng, tăng 800.000 đồng so với mức giảm trừ cũ.

Nghị quyết 954 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Điều này có nghĩa từ tháng 7/2020, người lao động nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới 11 triệu đồng/tháng thì không phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Để biết rõ thu nhập bao nhiêu phải nộp thuế khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới hãy xem bảng so sánh giữa mức giảm trừ gia cảnh cũ và mới như sau:

Mức thu nhập

Đối tượng

Thu nhập phải nộp thuế

Theo mức giảm trừ cũ

Theo mức giảm trừ cũ

Mức 1

Không có người phụ thuộc

Trên 09 triệu đồng/tháng

Trên 11 triệu đồng/tháng

Mức 2

Có 01 người phụ thuộc

Trên 12.6 triệu đồng/tháng

Trên 15.4 triệu đồng/tháng

Mức 3

Có 02 người phụ thuộc

Trên 16.2 triệu đồng/tháng

Trên 19.8 triệu đồng/tháng

Mức 4

Có 03 người phụ thuộc

Trên 19.8 triệu đồng/tháng

Trên 24.2 triệu đồng/tháng

Có thêm 01 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ thêm 4.4 triệu đồng/tháng.

Ví dụ: Ông A thu nhập từ tiền lương hàng tháng là 11 triệu đồng, ông A không đóng góp từ thiện, không có người phụ thuộc.

- Nếu theo mức giảm trừ gia cảnh cũ là 09 triệu đồng/tháng thì ông A phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập vượt quá 09 triệu đồng (02 triệu đồng) với số tiền thuế là 100.000 đồng.

- Nếu theo mức giảm trừ gia cảnh mới là 11 triệu đồng thì ông A không phải nộp thuế mà được nhận đủ lương.

Lưu ý: Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Ví dụ: Ông A trong trường hợp trên hàng tháng phải tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ thì trong 06 tháng đầu năm 2020 mỗi tháng là 100.000 đồng. Nếu không có gì thay đổi thì chậm nhất là ngày 30/3/2021 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 thì ông A được nhận lại 600.000 đồng.

 

 

 

Xem thêm : Làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo