HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Vai Trò Của Hạch Toán Kế Toán Trong Hệ Thống Quản Lý


Vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý kinh tế trong phục vụ đầu tư và phục vụ nhà nước các chức năng chính của hạch toán kế toán 

Chức năng chính của hạch toán kế toán là phản ánh và giám đốc một cách liên tục và toàn diện các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sự nghiệp. Những thông tin mà kế toán cung cấp là kết quả của việc sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học của mình.

Vì vậy, các thông tin sử dụng để ra các quyết định quản lý được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thông tin của hạch toán kế toán cung cấp đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu được

Với chức năng thông tin và kiểm tra, Vai trò của hạch toán kế toán là đặc biệt quan trọng trong việc phục vụ cho các đối tượng quan tâm, sử dụng thông tin khác nhau để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với mục đích sử dụng thông tin của mình

vai trò của hạch toán kế toán

  • Vai trò của hạch toán Kế toán phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế: căn cứ vào thông tin kế toán, các nhà quản lý định ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, các dự án đặt ra
  • Vai trò của hạch toán Kế toán phục vụ các nhà đầu tư: dựa vào thông tin kế toán, các nhà đầu tư nắm được hiệu quả của một thời kỳ kinh doanh và tình hình tài chính doanh nghiệp, từ đó có các quyết định nên đầu tư hau không và cũng biết được doanh nghiệp đã sử dựng số vốn đầu tư đó thế nào
  • Vai trò của hạch toán Kế toán phục vụ Nhà Nước: qua kiểm tra, tổng hợp các số liệu kế toán. Nhà nước nắm được tình hình chi phí, lợi nhuận của các đơn vị, từ đó đề ra các chính sách về đầu tư, thuế vụ thích hợp cũng như hoạch định chính sách, soạn thảo điều lệ.

Hạch toán kế toán có vai trò là công cụ quản lý quan trọng ngày càng được cải tiến, đổi mới về nội dung, phương pháp và hoàn thiện hơn phù hợp với các cơ chế, yêu cầu quản lý trong những điều kiện mới. Để thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin, hạch toán kế toán phải thực hiện một số công việc cụ thể dưới đây:

          + Lập ra( tiếp nhận ) chứng từ để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

          + Phân loại, hệ thống hóa và tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

          + Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

+ Phân tích các thông tin kế toán và cung cấp thông tin kế toán cho các chủ thể quản lý trong và ngoài đơn vị

Các công việc trên đây được tiến hành liên tục, kế tiếp nhau tạo thành chu trình kế toán trong doanh nghiệp mà kế toán phải thực hiện

hạch toán kế toán

Trên đây là vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý Kế Toán Minh Việt chúc các bạn thành công

Bài viết tiếp theo: Các nguyên tắc kế toán và các khái niệm chung

Bài viết trước: Các loại hạch toán trong doanh nghiệp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo