HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Vai trò của thuế trong nghành kinh tế hiện nay


 

Vai trò của thuế

 

Thứ nhất : thuế là công cụ huy dộng nguồn lực tài chính cho Nhà nước

Ngay từ khi Nhà nước ra đòi, để duy trì hoạt động của bộ máy quản lý, Nhà nước đặt ra các hình thức thu là nguồn gốc hình thành thuê'. Do vậy, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của thuê' là tạo nguồn thu lâu dài và ổn định cho NSNN. Không có nguồn thu nào bền vững và ổn định như thuê' Đối với các nước phát triển, thuế đóng góp khoảng 80% nguổn thu ngân sách. Ở nước ta, nếu không kể nguổn thu từ dầu thô, thuế đóng góp 90% tống thu ngân sách.

 

Tiếp hai : thuế là công cụ đắc lực của chính sách phân phối lại thu nhập đảm bảo công bằng xã hội

Cùng với sự phát triên nền lánh tê' bất bình đẳng trong phân phổỉ thu nhập ngày càng tăng, sự phân hóa giai cấp ngày càng rõ rệt. Sự phân hóa giai câp sẽ tạo ra mâu thuẫn giai câ'p là mầm mông của các cuộc đâ'u tranh giai câ'p. Vì vậy, để tạo sự ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, Chính phủ phải tiên hành phân phôi lại thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Thông qua việc thu thuế của người có thu nhập cao và trợ cấp cho người có thu nhập thâp, Chính phủ sẽ làm giảm sự bâ't bình đẳng trong phân phôi thu nhập, xoa dịu mâu thuẫn giai câ'p, góp phần ổn định an ninh chính trị xã hội.

Thứ ba : thuế là công cụ điểu tiết kinh tếvĩ mô

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thuế dần ưở thành một công cụ điều tiết vĩ mô hữu hiệu. Thông qua việc tác động vào giá hàng hóa trên thị trường, Chính phủ sẽ thể hiện định hướng trong sản xuất và tiêu dùng. ĐÔI với các loại hàng hóa mà việc tiêu dùng nhiều sẽ gây nguy hại cho nền kinh tê' Chính phủ Cần phải hạn chê' tiêu dùng thông qua việc tăng thuê' đôi với các loại hàng hóa này.

Ngược lại, để khuyến khích SXKD hàng hóa Chính phủ sẽ giảm thuê'đối vói các loại hàng hóa này. Bên cạnh việc tác động tới giá hàng hóa trên thị trường để định hướng sản xuâ't và tiêu dùng, Chính phủ có thể ưu đãi thuế thu nhập để khuyên khích đầu tư ở khu vực tư nhân. Ưu đãi thuê' cho doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp có thể được thể hiện thông qua các qui định riêng áp dụng cho đổỉ tượng cần ưu đãi. Qui định ưu đãi thuê' sẽ giúp làm giảm gánh nặng thuê^ giảm chi phí góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp vì thế sẽ khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Giải pháp này thường được sử dụng khi nền kinh tấbị đình trệ hoặc Chính phủ muốn khuyên khích đẩu tư tư nhân vào một sô' ngành, vùng đặc biệt.

 

 

Xem thêm : Phân loại thuế Việt Nam hiện nay !

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo