HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Xử Lý Hóa Đơn Khi Chuyển Địa Điểm Công Ty Mới Nhất


Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm công ty - Chuyển địa điểm kinh doanh, Thay đổi địa chỉ Công ty nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thể nào

A/ Nếu không muốn tiếp tục sử dụng:

- Nếu DN không có nhu cầu sử dụng thì phải hủy hết các hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
 
B/ Nếu DN muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in trước đó
- Sau khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư xong, DN các bạn muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in trước đó thì cần làm những thủ tục sau:
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:
1. Những hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì:
- Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn.
- Làm thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. (Trên phần mềm HTKK cũng có mẫu này nhé)
xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm công ty

2. Nếu có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.

- Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.

- Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng theo mẫu ban hành( Mẫu BK 01/AC) kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

- Làm thông báo điều chỉnh thông hoá đơn gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến

- Được sử dụng ngay hóa đơn

( Tham khảo khoản 1, Mục IV công văn 2010/TCT/TVQT sửa đổi, hướng dẫn TT39)

Nội dung của  khoản 1, Mục IV công văn 2010/TCT/TVQT sửa đổi, hướng dẫn TT39 như sau

IV. Trường hợp tổ chức kinh doanh thay đổi tên, địa chỉ có các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn

1. Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được sử dụng ngay hóa đơn.

Xem thêm bài: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo