HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài - Lệ phí môn bài 2018


Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài – lệ phí môn bài mới nhất năm 2018 - Quy định về các mức để tính tiền phạt lệ phí môn bài 

cách tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài năm 2018

Thông tư 130/2016/TT-BTC mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài từ đó suy ra các tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài như sau:

Số tiền phạt

 = 

 Số tiền thuế chậm nộp

 X 

 0.03%

 X 

Số ngày chậm nộp


VD: DN bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài là 2.000.000 vnđ, hạn nộp đúng là ngày 30/01, nhưng kế toán quên không nộp tiền, đến ngày 10/2 mới đi nộp tiền -> Số ngày chậm nộp là 10 ngày

Số tiền phạt nộp chậm tiền thuế môn bài được tính như sau:

Số tiền phạt nộp chậm = (2.000.000 x 0,03% x 10) = 6.000 vnđ

Để hiểu rõ hơn về cách tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài ta cần nắm vững mức phạt chậm nộp Tờ khai thuế môn bài - Lệ phí môn bài:

- Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính:

Mức phạt

Số ngày chậm nộp

Phạt cảnh cáo
(Nếu có tình tiết giảm nhẹ)

01 đến 05 ngày

400.000 - 1.000.000 

01 đến 10 ngày

800.000 - 2.000.000

10 đến 20 ngày

1.200.000 - 3.000.000

20 đến 30 ngày

1.600.000 - 4.000.000

30 đến 40 ngày

2.000.000 - 5.000.000

40 đến 90 ngày.

Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế môn bài dựa trên số ngày nộp chậm:
- Số ngày chậm nộp sẽ tính từ ngày hết hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

VD: DN bạn thành lập ngày 14/1/2018 (Hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, tức là ngày 31/1/2018) -> Số ngày chậm nộp sẽ tính từ ngày 1/2/2018.

Xem thêm bài: Mức phạt nộp chậm tiền thuế môn bài

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo