HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng bán bị trả lại 2021


Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hành xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại.

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng bán bị trả lại 2021                        

I/ Cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại

Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hành xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại. Sau đây KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

 Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ tài chính:
 - Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: "Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)"
Lưu ý:

* Trường hợp 1: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:
- Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

*Trường hợp 2: Nếu khách hàng là đối tượng  có hóa đơn

Để các bạn hình dung rõ hơn, KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

 VD: Ngày 17/02/2015 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn mua 1 chiếc máy tính VAIO, trị giá 20.000.000 của  Công ty TM Điện Tử Bình Viên.
- Nhưng đến ngày 28/02/2015 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

II/ Hạch toán hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

 Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng.

Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.
Sử dụng cho cả Thông tư 200/2014/TT-BTC và cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
(Trước đây quyết định 15 sử dụng tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại)                                                  

Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

 Để cho các bạn dễ hiểu KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

Theo Quy định, khi Người mua trả lại hàng cho Người bán phải xuất hoá đơn trả lại hàng. 

 

Người bán

Người mua

Khi bán hàng " xuất hoá đơn " Ghi tăng Doanh thu
+ Ghi tăng Doanh thu:
            Nợ TK1111/ TK1121/ TK131
                   Có TK5111: A
                   Có TK33311 ( nếu có )
+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạn áp dung)
            Nợ TK632: A
                   Có TK156

Khi mua hàng " nhận hoá đơn " Ghi tăng TS/ CP
+ Ghi tăng giá trị hàng mua
             Nợ TK156/152/153/211...: A
             Nợ TK1331 ( nếu có )
                   Có TK1111/ TK1121/ TK331

Khi nhận hàng trả lại " Nhận hoá đơn " Ghi giảm Doanh thu hàng bán
+ Ghi giảm Doanh thu
          Nợ TK5212: A
          Nợ TK33311 ( nếu có )
                Có TK1111/ TK1121/ TK331
+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:
          Nợ TK156
                Có TK632: a

Khi trả lại hàng " Xuất hoá đơn " Ghi giảm giá trị hàng:
+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại
            Nợ TK1111/ TK1121/ TK331
                   Có TK156/152/153/211...: A
                   Có TK1331 ( nếu có )  

 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

 Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

Nợ TK 512 - Doanh thu nội bộ (Theo TT200)

                Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại. 

Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (quyết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

Có các TK 111, 112, 141, 334,...

Chú ý: Tài khoản hàng bán bị trả lại –Tài khoản 5212 không có số dư cuối kỳ.

III/ Cách kê khai thuế đối với hàng bán bị trả lại
Theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.
 Như vậy: Thì hóa đơn hàng bán trả lại sẽ kê khai như sau:
- Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01- 1/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung “ Hóa đơn bị trả lại”
- Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung: “ Hóa đơn trả lại hàng”.
- Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

 VD: Ngày 11/06/2015 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh  bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội Minh và xuất hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).
 
- Nhưng đến ngày 18/06/2015 Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh  vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000487, ký hiệu BM/13P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).
 
Dựa vào 2 hóa đơn trên, bên bán và bên mua tiến hành kê khai tháng 6/2015 như sau:
 1- Hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, ngày 11/06/2015 mà Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh xuất:
Bên bán (Công ty TNHH  Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT.
Bên mua (Công ty TNHH Kế toán Hà Nội) Kê vào bảng kê mua vào PL01-2 GTGT
 


 Xem thêm : Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần , tnhh 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo