HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn thuế môn bài 3 năm


Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn thuế môn bài 3 năm theo nghị định mới Nghị định 39/2018/NĐ-CP kể từ ngày 11/03/2018 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn thuế môn bài 3 năm quy định tại Điều 18 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.”

Ngoài ra còn nhiều chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như: Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ, Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa…vv…

doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn thuế môn bài

Nghị định 39/2018/NĐ-CP ra đời đưa ra những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, như:

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu…..

Trong đó có 1 điểm cũng không thể bỏ qua đó là Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Do vậy, kể từ ngày 11/03/2018 sẽ được miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

Xem thêm: Các trường hợp được miễn thuế môn bài

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP như sau

Chỉ tiêu / Loại hình

 Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ

DN Siêu nhỏ

DN nhỏ

DN vừa

DN Siêu nhỏ

DN nhỏ

DN vừa

Số lao động tham gia BHXH (Bình quân năm)

Không quá 10 người

Không quá 100 người

Không quá 200 người

Không quá 10 người

Không quá 50 người

Không quá 100 người

Doanh thu hàng năm

Không quá 3 tỷ đồng

Không quá 50 tỷ đồng

Không quá 200 tỷ đồng

Không quá 10 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

không quá 300 tỷ đồng 

Tổng nguồn vốn

Không quá 3 tỷ đồng

Không quá 20 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Không quá 3 tỷ đồng

Không quá 50 tỷ đồng

không quá 100 tỷ đồng

Quý doanh nghiệp mới thành lập nên đọc bài: Mức đóng thuế môn bài 2019

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo