HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài mới nhất


Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài - lệ phí môn bài mới nhất năm 2018
Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu?
Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.
mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài
1. Khai thuế môn bài theo năm quy định như sau:
a) Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế
b) Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

- Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

 Số ngày chậm nộp

Mức phạt

01 đến 05 ngày

Phạt cảnh cáo

01 đến 10 ngày

400.000 - 1.000.000

10 đến 20 ngày

800.000 - 2.000.000

20 đến 30 ngày

1.200.000 - 3.000.000

30 đến 40 ngày

1.600.000 - 4.000.000

40 đến 90 ngày.

2.000.000 - 5.000.000


3. Ví dụ về mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài mới nhất

Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên mới ra hoạt động kinh doanh từ Tháng 4 năm 2015 Nhưng đến ngày 30 tháng 06 năm 2015 mới nộp tờ khai thuế môn bài.

Như vậy công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ bị phạt nộp chậm tờ khai thuế Môn bài cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Điều 9 TT166/2013 thì Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Bình Nguyên sẽ phải nộp tờ khai thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 04 năm 2015. Nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 mới nộp tờ khai. Tức là nộp chậm  từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2015: Tổng cộng là 61 ngày với số tiền phạt là từ 2,000,000 đến 5,000,000 đồng.

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo