HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng


Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.3

Mục đích của việc nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.3 là gì?

-   Phần mềm HTKK 3.8.3 Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:

+    Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

+    Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

+    Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

+    Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

tải phần mềm htkk 3.8.2

      -  Phần mềm HTKK 3.8.3 Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:

+   Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

+   Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

+  Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04

+    Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

+    Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

+    Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

      - Phần mềm HTKK 3.8.3 Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:

+    Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01

+    Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02

+    Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03

+    Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04

       - Phần mềm HTKK 3.8.3 Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):

+    Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).

+     Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.

+    Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

+    Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

+    Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT

Tải phần mềm HTKK 3.8.3 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.3: Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo