học kế toán thực hành kế toán minh việtKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 bao gồm hướng dẫn hồ sơ đăng ký thang bảng lương và các bước để lập bảng lương nhanh nhất 

Để biết cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 các bạn cần nắm vững

Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

– Công văn đăng ký thang bảng lương gửi Phòng Lao động –Thương binh -Xã hội

– Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

– Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

– Hệ thống thang lương bảng lương

– Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

cách xây dựng thang bảng lương mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2018 -2019:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP khi xây dựng thang bảng lương cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 –  Số bậc và chức danh, vị trí công việc của thang lương, bảng lương: Phụ thuộc vào đặc điểm, đặc thù hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp quyết định và xây dựng các chức danh, vị trí công việc cho riêng doanh nghiệp mình.

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề: Phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

 – Mức lương thấp nhất (khởi điểm) khi xây dựng thang bảng lương (Bậc 1)

    + Đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường (Lao động phổ thông): Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành (Được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP)

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay (áp dụng từ 01/01/2018) như sau:

Vùng

Mức lương

Vùng 1

3.980.000 đồng

Vùng 2

3.530.000 đồng

Vùng 3

3.090.000 đồng

Vùng 4

2.760.000 đồng

    + Đối với công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): Phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:

Vùng

Cách tính

Mức lương đối với lao động qua đào tạo

Vùng 1

3.980.000 + (3.980.000 x 7%)

4.258.600 đồng

Vùng 2

3.530.000 + (3.530.000 x7%)

3.777.100 đồng

Vùng 3

3.090.000 + (3.090.000 x 7%)

3.306.300 đồng

Vùng 4

2.760.000 + (2.760.000 x 7%)

2.953.200 đồng

 

Xem chi tiết tại: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Một số nguyên tắc khi xây dựng thang bảng lương năm 2019:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất

5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sởhữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2019 mới nhất

Bước 1: Công ty rà soát, thống kê các chức danh, công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ…

Đây là công việc đầu tiên khi xây dựng thang bảng lương, cần xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp.

Bước 2: Phân nhóm chức danh công việc.

 – Số lượng nhóm chức danh công việc khi xây dựng thang lương, bảng lương chủ yếu dựa trên yêu cầu về trình độ đào tạo của công việc .

– Các công việc có cùng yêu cầu trình độ về đào tạo thì xếp thành một nhóm chức danh, ngoài ra còn có thể xem xét về kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các bằng cấp, thể lực, điều kiện làm việc, chứng chỉ khác để phân nhóm.

* Lưu ý:

Việc phân nhóm này phải có tác dụng khuyến khích  người lao động tích lũy kinh nghiệm, thâm niên để làm tốt công việc hiện tại và đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đảm nhận các công việc ở mức độ cao hơn.

Bước 3: Thiết kế mức lương tương ứng với các bậc trong thang lương, bảng lương.

Số lượng bậc lương, và mức lương tương ứng ở mỗi bậc tùy vào điều kiện lao động làm việc, yêu cầu trình độ, mức độ, tính chất phức tạp của công việc để xây dựng theo nguyên tắc ở trên.

cách xây dựng thang bảng lương năm 2019

Xem thêm hệ thống thang bảng lương: Tại đây

Hocketoan.org chúc bạn bạn hoàn thành cách xây dựng thang bảng lương nhanh nhất, Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán lương mời bạn tham khảo khóa: Học kế toán tổng hợp

Cam kết dạy làm thành thạo báo cáo thuế, BCTC, và kế toán tiền lương bao gồm cách xây dựng thang bảng lương mới nhất năm 2019


THÔNG TIN THAM KHẢO

Quý Anh chị cần tham khảo các gói dịch vụ kế toán mời xem dưới đây

 Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ hoàn thuế gtgt

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Học kế toán ở đâu tốt nhất

Học kế toán tổng hợp

Bình luận

Giang
2018-12-15 16:27:11

Cho mình hỏi mình hợp đồng 68 nhân viên tạp vụ hiện tại mức luong của minh 1.00 là 1595.500đ .vậy thì từ năm 2019 luong cua minh la bao nhieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1