HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách Viết Hóa Đơn Có Nhiều Măt Hàng Nhiều Số Dòng


Hướng dẫn cách viết hóa đơn có nhiều mặt hàng dịch vụ nhiều số dòng hơn số dòng của một hóa đơn

Cách thứ nhất: Sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

1. Nội dung ghi trên hoá đơn:
 
– Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
– Các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn thì vẫn ghi như các hoá đơn bình thường
 
2.  Nội dung bảng kê:
– Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Nếu người bán hàng nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”, tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa GTGT
– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
– Nếu kê có hơn một (01) trang: thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
– Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
Ví dụ 1: Ngày 05/10/2017 Công ty CP Thiết Bị Điện Máy Việt Nam xuất bán cho Công ty TNHH Tuấn Anh 07 chiếc tủ lạnh, 03 chiếc ti vi và 05 chiếc quạt. Các mặt hàng này không cùng một loại và do số dòng trên một hoá đơn không đủ viết hết tất cả các mặt hàng này nên phải sử dụng bảng kê kèm theo hoá đơn để xuất cho khách hàng (Tất cả các mặt hàng này đều chịu thuê suất GTGT là 10%).
 
Các bước thực hiện thể như sau:
Bước 1: Lập bảng kê (Căn cứ theo hợp đồng đã ký) như sau:
cách viết hóa đơn nhiều mặt hàng nhiều số dòng
Bước 2: Lập hoá đơn GTGTcách viết hóa đơn có nhiều số dòng
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo