HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán theo yêu cầu dịch vụ kế toán giá rẻ

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất bao gồm lịch nộp các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ pháp lý để có bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021:

- Luật Kế toán 2003,  Luật kế toán 2015
- Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ./
- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021:

Thời hạn nộp chậm nhất

Doanh nghiệp khai thuế theo Quý

Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng

20/01/2021
 
 
 
 
 

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

31/1/2021

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020(nếu có)

(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2021

Xem thêm: Mức đóng thuế môn bài

20/2/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2021(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

Xem thêm bài: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

20/3/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/3/2021

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2020

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2020

20/4/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

30/4/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

 

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

20/5/2021

 

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

20/6/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

20/7/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2021(nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

 

30/7/2021

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021(nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2021 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

 

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

20/8/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2021(nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

20/9/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2021 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

20/10/2021

 

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2021

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2021(nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

20/11/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2021(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 

20/12/2021

 

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2021

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2021 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Tóm tắt một số nội dung sau từ bảng lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

1/ Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2018.

- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2/ Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2021

Theo tháng

Theo quý

Tờ khai quyết toán năm

Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

3/ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021

Hạn nộp ngày 30/3/2021 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định 

Nếu các bạn chưa biết cách làm báo cáo thuế có thể xem tại bài: Cách làm báo cáo thuế theo quý

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo