HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN


Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN và Hướng dẫn cách lập Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN :

Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN: (Theo Phần thứ ba Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
 
"+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."

Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để nộp cho Thuế:

Đơn vị, cá nhân thu: Công ty Bigworld
MST: 0106236569

Mẫu CTT25/AC

Số: 01/2017

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý 1 năm 2017

Ký hiệu mẫu

Tên biên lai

Ký hiệu

Từ số đến số

Số sử dụng

Số xóa bỏ

Số mất, cháy

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

CTT56 

 Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 AH/2012

6901 - 6905 

 4

1
(6902) 

 0

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 

Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng

 Những số  đã sử dụng (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..)

Những số xóa bỏ (Phải ghi chi tiết từng số xóa bỏ)
  

Những số mất cháy (Phải ghi chi tiết từng số mất cháy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: 5

 

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy
 

 

Hà nội, Ngày29 tháng 04 năm 2018
Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC:
 
Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)  quy định:
 
"Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo