HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế TNCN


Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế TNCN là câu hỏi của nhiều bạn nhân viên đang làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập

Tiền lương làm thêm có bị tính thuế TNCN không ?

Theo Khoản i Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động…

tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế TNCN

Căn cứ vào quy định trên, thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm giờ vào ban đêm mà được trả mức lương cao hơn so với tiền lương làm việc vào giờ làm việc bình thường, thì phần thu nhập trả cao hơn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm: Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Chốt lại vấn đề: Tiền lương làm thêm có bị tính thuế TNCN không ?

 – Khi tính thuế TNCN thì phần thu nhập chênh lệch do người sử dụng lao động trả cao hơn so với ngày thường sẽ được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế khi tính thuế TNCN.

 – Còn phần thu nhập theo phần tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế như bình thường nhé!

Ví dụ cụ thể để giải thích Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng thuế TNCN :

 Ông Bình có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 30.000 đồng/giờ.

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 45.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

45.000 đồng/giờ – 30.000 đồng/giờ = 15.000 đồng/giờ

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 30.000 đồng/giờ = 30.000 đồng/giờ

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo