HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Công việc của Kế toán trong quý IV/ 2020


Các công việc của quý IV/ 2020 và các công việc khác của kế toán doanh nghiệp mà kế toán cần nắm được trong tháng 10/ 2020 được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Công việc của Kế toán trong quý IV/ 2020

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH kế toán cần Thông báo tình hình biến động lao động Trước 3/10
  • Căn cứ Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 9/2019 đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng Hạn cuối 20/10
  • Căn cứ Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC kế toán cần Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2019 đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng Hạn cuối 20/10
  • Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC) kế toán cần Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế) Hạn cuối 20/10
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 kế toán cần Trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2019 Hạn cuối 31/10
  • Căn cứ Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP kế toán cần Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 9/2019 (2% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH) Hạn cuối 31/10
  • Căn cứ Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC kế toán cần Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tự in trên máy tính Hạn cuối 30/10
  • Căn cứ Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 kế toán cần Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Hạn cuối 30/10

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo