HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Nguyên Lý Chung Của Hạch Toán Kế Toán


Hạch toán kế toán là một hệ thống điều tra quan sát tính toán đo lường và ghi chép các quá trình kinh tế nhằm quản lý ngày một chặt chẽ hơn

Để quản lý các hoạt động kinh tế cần phải có thông tin. Thông tin cung cấp cho quản lý dùng để hạch toán kế toán được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau. Song việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động là 1 trong các phương pháp thu thập thông tin chủ yếu

hạch toán kế toán trong doanh nghiệp

Để kế toán có thể hạch toán được, kế toán cần nắm vững các khái niệm của hạch toán:

Đo lường là gì?

Đo lường là tính toán mọi hao phí trong sản xuất và kết quả của sản xuất là việc biểu hiện những đối tượng đó bằng các đơn vị (thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo giá trị)

  • Thước đo hiện vật: là sử dụng đơn vị đo lường vật lý tùy thuộc vào tính tự nhiên của đối tượng được tính toán như: trọng lượng (kg, tạ, tấn,..), diện tích (ha,…), độ dài (mét,…), thể tích(m3,…). Cho phép công việc hạch toán kế toán có thể đo lường chính xác từng đối tượng

Lưu ý: thước đo hiện vật không thể sử dụng để xử lý các thông tin ban đầu thành thông tin tổng hợp của nhiều đối tượng

  • Thước đo lao động: là sử dụng các đơn vị về thời gian như ngày công, giờ công, để đo lường các đối tượng hạch toán kế toán. Thước đo lao động thường được dùng để đo lường hao phí lao động sống để tính toán các chỉ tiểu về năng suất lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức
  • Thước đo giá trị: là sử dụng đơn vị tiền tệ  để có thể đo lường đối tượng. Thước đo giá trị có ưu điểm là giúp cho việc hạch toán kế toán có thể tổng hợp được thông tin từ thông tin ban đầu về các đối tượng riêng biệt. Hạn chế của thược đo giá trị là phải sử dụng tiền tệ phù hiệu nên độ lớn bị chi phối bởi tình hình lạm phát

Tham khảo thêm: Học kế toán cho người chưa biết gì 

Tính toán là gì?

Tính toán là quá trình sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp phân tích để xác định các chỉ tiêu cần thiết, thông quá đó để biết được tiến độ thực hiện các mục tiêu, dự án và hiệu quả của hoạt động kinh tế

Ghi chép là gì?

Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Qua ghi chép có thể thực hiện được việc phản ánh và kiểm tra toàn diện, có hệ thống các hoạt động sản xuất xã hội

Việc quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế nói trên nhằm thực hiện các chức năng phản ánh và giám sát được gọi là hạch toán kế toán. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến thông tin hữu ích nhất đến các bạn

Các bạn xem bài tiếp theo: Các loại hạch toán trong doanh nghiệp

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo