HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Thuế TNDN có được tính trừ khi mua bánh trung thu làm quà tặng


Một số doanh nghiệp thường mua bánh trung thu làm quà tặng nhân viên vậy chi phí để mua bánh trunh thu có được tính trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ pháp lý tại:

- Thông tư 151/2014/TT-BTC;

- Thông tư 119/2014/TT-BTC;

- Nghị định 91/2014/NĐ-CP;

- Thông tư 78/2014/TT-BTC;

- Thông tư 96/2015/TT-BTC;

- Thông tư 25/2018/TT-BTC.

Thuế TNDN có được tính trừ khi mua bánh trung thu làm quà tặng

Các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC), các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

- Trừ các khoản chi không được trừ theo khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP thì khoản chi có tính chất phúc lợi (gồm cả khoản chi mua quà tặng cho nhân viên dịp lễ tết, trung thu...) là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoản Mua bánh trung thu tặng nhân viên là khoản chi có tính chất phúc lợi

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động gồm:

- Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;

- Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;

- Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;

- Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;

- Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;

- Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động);

- Những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các khoản chi quà tặng trong các dịp lễ tết, trung thu…đều thuộc nhóm các khoản chi có tính chất phúc lợi, cụ thể:

- Theo Công văn 5435/TCT-CS ngày 27/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi lễ 8/3, 1/6, sinh nhật, sinh con, trung thu được tính vào chi phí được trừ.

- Theo Công văn 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi thì:

Doanh nghiệp phát sinh chi phí mua hàng hóa bên ngoài để làm quà trung thu, quà tết cho cán bộ, công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi nếu khoản chi phí mua hàng hóa dùng làm quà cho nhân viên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

Như vậy:

- Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên là khoản chi có tính chất phúc lợi và được xem là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu:

+ Khoản chi mua bánh trung thu có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi mua bánh trung thu nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Chi phí mua bánh trung thu + các khoản chi có tính chất phúc lợi khác không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp (được trừ nhưng bị giới hạn).

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo