HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

39 Mẫu Chứng Từ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Năm 2020


39 mẫu chứng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020

Tổng hợp tới 39 mẫu chứng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020 mà kế toán nên biết áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

 

I. Lao động tiền lương

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

 

II. Hàng tồn kho

 

13

Phiếu nhập kho

01-VT

14

Phiếu xuất kho

02-VT

15

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

03-VT

16

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

17

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

05-VT

18

Bảng kê mua hàng

06-VT

19

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

III. Bán hàng

 

20

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

01-BH

21

Thẻ quầy hàng

02-BH

 

IV. Tiền tệ

 

22

Phiếu thu

01-TT

23

Phiếu chi

02-TT

24

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

25

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

26

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

27

Biên lai thu tiền

06-TT

28

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

07-TT

29

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

30

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

08b-TT

31

Bảng kê chi tiền

09-TT

 

V. Tài sản cố định

 

32

Biên bản giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

33

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

34

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

35

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

36

Biên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

37

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

ĐỂ tải 39 mẫu chứng từ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020 các bạn truy cập vào fanpagehttps://www.facebook.com/ketoanminhviet.vn/ và mục inbox gửi câu hỏi 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo