HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Chu Trình Kế Toán Trên Sổ Kế Toán


Sổ kế toán là gì? Có tác dụng gì? Chu trình kế toán trên sổ kế toán bao mấy công đoạn Các công đoạn này được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ giải đáp vấn đề này.

1.Sổ kế toán và tác dụng của sổ kế toán

Sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài khoản và ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ kép

Sổ kế toán là một phương tiện vật chất cơ bản, cần thiết để người làm kế toán ghi chép, phản ánh một cách có hệ thống các :thông tin kế toán theo thời gian cũng như theo đối tượng. Ghi sổ kế toán được thừa nhận là một giai đoạn phản ánh của kế toán trong quá trình công nghệ sản xuất thông tin kế toán. Hơn nữa, thông tin đầu ra của hạch toán kế toán là các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị, người ta không thể lập các báo đó từ chứng từ kế toán được thu thập từ giai đoạn hạch toán ban đầu mà phải dựa vào thông tin kế toán đã được hệ thống hóa, phân loại qua bước ghi số kế toán. Vì vậy, sổ kế toán là nguồn số liệu quan trọng nhất và chủ yếu nhất để lập ra các báo cáo kế toán

Chu trình kế toán trên sổ kế toán

2. Chu trình kế toán trên sổ kế toán

Chu trình kế toán trên sổ kế toán có 4 công đoạn cơ bản là: mở sổ, ghi sổ, sửa chữa sai sót và khóa sổ kế toán

Mở sổ kế toán

Theo qui định của chế độ kế toán hiện hành, số kế toán được mở theo từng niên độ kế toán. Ngay khi bắt đâu niên độ kế toán mới hoặc khi có quyết định thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải mở sổ kế toán mới, giám đốc và kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán trước khi sử dụng. Đối với các số phân loại, khi mở số kế toán phải căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước đẻ ghi số dư đầu năm của tài khoản tương ứng.

Ghi sổ kế toán

Cơ sở để ghi sổ kế toán là dựa vào chứng từ ban đầu hoặc các chứng từ tổng hợp có đính kèm với các chứng từ ban đầu. Tùy theo nội dung, kết cấu, tác dụng của từng loại sổ để kế toán ghi sổ theo kỹ thuật nhất định như ghi số theo trình tự thời gian, ghi theo đối tượng hạch toán kế toán, hoặc kết hợp giữa ghi sổ chi tiết cho một đối tượng hạch toán và ghi tổng hợp cho từng đối tượng tương ứng. Số liệu ghi trên sổ phải thể hiện được chứng từ ban đầu hoặc ghi rõ số liệu được ghi từ sổ trung gian nào. Số liệu ghi trên sổ kế toán phải rõ ràng, không được tẩy xoá, không được để cách dòng. Việc ghi sổ phải được thực hiện liên tục trong niên độ, khi phải chuyển sổ do chưa kết thúc niên độ thì phải ghi rõ “cộng mang sang” ở trang trước và ghi “cộng trang trước” ở trang liền sau.

Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán

Trong quá trình ghi chép vào sổ kế toán, người kế toán có thể mặc sai sót do nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, khi phát hiện sai sót, kế toán phải sửa chữa theo những phương pháp nhất định

Phương pháp cải chính

Là phương pháp trực tiếp thay thế phần ghi sai bằng phần ghi đúng và thường áp dụng khi phần sai được phát hiện sớm, trước khi cộng dồn số liệu hoặc chuyển số. Theo phương pháp này, kế toán dùng mực đỏ gạch ngang phần ghi sai và dùng mực thường ghi phần đúng vào khoảng trống phía trên. Bên cạnh ghi rõ họ tên, chữ ký người kế toán trưởng

Phương pháp ghi bổ sung

Phương pháp này áp dụng khi bỏ sót nghiệp vụ hoặc con số trong định khoản nhỏ hơn con số thực tế cần ghi và sai sót phát hiện muộn, khi đã cộng dồn số liệu. Theo phương pháp này, kế toán ghi bổ sung định khoản cùng quan hệ đối ứng với chênh lệch thiếu.

Ví dụ: Rút TGNH về nhập quỹ là 7.500.000 đồng

Giả sử kế toán đã định khoản:

Nợ TK 111: 5.700.000đ

Có TK 112: 5.700.000đ

Khi phát hiện, kế toán phải ghi bổ sung bút toán:

Nợ TK 111: 1.800.000đ

Có TK 112: 1.800.000đ

Phương pháp ghi đỏ (hay phương pháp phí âm):

Được sử dụng khi cần điều chỉnh giảm (kể cả xóa đi toàn bộ) con số đã ghi. Trường hộ này, kế toán sử dụng kỹ thuật ghi con số đỏ hoặc đặt con số cần ghi vào trong khung chữ nhật hoặc trong dấu ngoặc đơn (...) để xóa bỏ các con số đã phi sai hoặc ghi thừa. Cụ thể:

  • Số đã ghi số lớn hơn số thực tế phát sinh: Kế toán ghi cùng quan hệ đối ứng tài khoản như cũ với số tiên chênh lệch thừa bằng bút toán đỏ.

Chẳng hạn, cũng ví dụ trên, kế toán đã ghi:

Nợ TK 111: 7.600.000đ

Có TK 112: 7.600.000đ

Khi phát hiện, ghi đỏ phần chênh lệch thừa:

Nợ TK 111: (100.000)

Có TK 112: (100.000)

 

  • Ghi trùng nghiệp vụ hai lần: Lập định khoản mới cùng quan hệ đối ứng tài khoản và cùng số phát sinh và ghi sổ bằng bút toán đỏ để xóa giá trị ghi thừa.

 

  • Ghi sai định khoản. Khi phát hiện, ghi lại định khoản đã ghi sai bằng mực đỏ để xóa, rồi ghi lại định khoản đúng bằng mực thường.

Trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính thì tuỳ theo từng trường hợp có thể sửa chữa theo một trong ba phương pháp nói trên, song phải tuân thủ các quy định sau:

Nếu sai sót phát hiện khi chưa in sổ thì được phép sửa chữa trên máy.

Nếu sai sót được phát hiện sau khi đã in sổ thì trên số đã in được sửa theo qui định của một trong ba phương pháp nêu trên, đồng thời phải sửa lại chỗ sai trên máy và in lại tờ mới. Phải lưu số mới cùng với tờ số có sai sót để đảm bảo thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát.

Khoá sổ

Hết kỳ kế toán (tháng, quý) và hết niên độ kế toán phải khoá sổ kế toán, ngoài ra khoá sổ kế toán còn được thực hiện khi kiểm kê tài sản, sát nhập, chia tách, chuyển hình thức sở hữu, đình chỉ hoạt động... Trước khi khoá số kế toán, cần phải thực hiện công việc kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, sửa chữa sai sót (nếu có). Thực chất công việc khoá sổ là tiến hành cộng sổ, tính số dư trên các tài khoản trên sổ.

Kết thúc niên độ kế toán, sau khi đã hoàn tất toàn bộ công việc kế toán, doanh nghiệp phải sắp xếp phân loại, gói buộc, liệt kê ngoài gói, lập danh mục sổ kế toán lưu trữ và đưa vào lưu trữ tại bộ phận lưu trữ chung của đơn vị. Thời gian và các quy định khác về lưu trữ sổ kế toán được thực hiện theo chế độ bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán của Nhà nước.

 

Bài viết tiếp theo: Các hình thức tổ chức sổ kế toán trong doanh nghiệp

Bài viết trước: Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo