HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất


Mẫu bảng chấm công trên Excel mới nhất hướng dẫn cách lập bảng chấm công mới nhất Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng chấm công dùng để làm gì ?

Đối với một số mô hình doanh nghiệp, chấm công không quá quan trọng nhưng để xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định, lâu dài thì chấm công là rất cần thiết.

Bảng chấm công là căn cứ quan trọng trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH,… để đánh giá sự chuyên cần, chăm chỉ, tích cực, hiệu quả công việc của từng nhân viên, qua đó làm cơ sở để trả lương.

mẫu bảng chấm công trên excel
Hướng dẫn cách lập bảng chấm công 2019 file excel:                                                    

1. Hàng ngày, trưởng phòng, ban, bộ phận,… hoặc người được ủy quyền căn cứ tình hình thực tế của bộ phận mình

để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào các ngày tương ứng trong tháng theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.

2. Phương pháp chấm công:                                                                    
Tùy thuộc vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị để thực hiện phương pháp chấm công thích hợp và hiệu quả.      

Mẫu Bảng chấm công 2019 trên đây được thực hiện theo phương pháp chấm công theo ngày. Theo đó, người lao động làm

việc tại đơn vị hoặc làm các việc khác như học tập, hội nghị, nghỉ chế độ,… thì dùng ký hiệu tương ứng để chấm công cho ngày đó.

Lưu ý:                                                                                

+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 công việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo công việc

chiếm nhiều thời gian nhất.

   
Ví dụ: Lao động A dự hội nghị 5 tiếng, làm việc tại đơn vị 3 tiếng thì cả ngày chấm công theo việc dự hội nghị.        
+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 công việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo công việc diễn ra trước.        
Ví dụ: Lao động B dự hội nghị 4 tiếng, làm việc tại đơn vị 4 tiếng thì cả ngày chấm công theo việc dự hội nghị.        

3. Bảng chấm công thể hiện rõ số ngày trong tháng (tối thiểu 28 ngày và tối đa 31 ngày tùy theo tháng).

Tương ứng với các ngày là các thứ trong tuần. Việc lập bảng chấm công chi tiết sẽ thuận lợi cho người quản lý

trong việc theo dõi, đánh giá nhân viên của mình.

4. Người lao động làm việc tại đơn vị đủ thời gian theo hợp đồng lao động, nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức,

doanh nghiệp sẽ được tính là 01 công và đánh dấu “x” vào ngày đó.

Các trường hợp khác đánh dấu theo ký hiệu tương ứng.                                                  
5. Tổng hợp công theo tháng (Từ cột 35 - cột 39):                                                      
- SP: Tổng số công làm việc trong tháng của người lao động;                                              
- P: Tổng số ngày người lao động nghỉ phép trong tháng;                                                  
- L: Tổng số ngày nghỉ lễ trong tháng theo quy định của Nhà nước (ban gồm ngày nghỉ chính thức và ngày nghỉ bù);          
- Ô: Tổng số ngày người lao động nghỉ ốm trong tháng (nếu có);                                            

- CĐ: Tổng số ngày người lao động nghỉ hưởng chế độ trong tháng (du lịch, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,

nghỉ không hưởng lương, lao động nghĩa vụ,…)

6. Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các

giấy tờ liên quan (Đơn xin nghỉ mát, Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương,…) về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu. 

Bộ phận kế toán xây dựng bảng lương tháng trả cho người lao động và trình cùng Bảng chấm công này tới

Giám đốc/Tổng Giám đốc ký phê duyệt.

Tải mẫu bảng chấm công trên Excel: Tại đây                                                                                  

Mục đích của bảng chấm công dùng để làm lương cho nhân viên do vậy nếu chưa hiểu cách làm tham khảo: Cách xây dựng thang bảng lương

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo