HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020


Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 quy định như thế nào

Năm 2020 đã có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng cụ thể là tăng 5,5 % so với mặt bằng chung về mức lương tối thiểu vùng năm 2029 như vậy kế toán sẽ cần phải nắm thật kỹ mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 sẽ được tính như thế nào

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Căn cứ pháp lý Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 :

- Luật việc làm 2013.

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

- Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

- Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

- Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Cách tính mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 cụ thể như sau:

Địa bàn thuộc vùng I

4.420.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

3.920.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

3.430.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

3.070.000 đồng/tháng


- Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính như sau:

Vùng

Mức lương đóng BHXH tối thiểu cho người lao động
đã qua học nghề

Địa bàn thuộc vùng I

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

= 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

 

Mức tiền lương đóng bảo hiểm tối đa năm 2020

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là: 1.490.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Vùng

Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa

Địa bàn thuộc vùng I

= 4.420.000 x 20 = 88.400.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng II

= 3.920.000 x 20 = 78.400.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng III

= 3.430.000 x 20 = 68.600.000 đồng/tháng

Địa bàn thuộc vùng IV

= 3.070.000 x 20 = 61.400.000 đồng/tháng


Bài viết liên quan

Cách xây dựng thang bảng lương 2020

    ( Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương)

Lịch nộp các loại báo cáo thuế

    (Cần nắm về lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019 - 2020)

Khóa học gia sư kế toán tại nhà

   (Dạy trên chứng từ gốc của doanh nghiệp trên tất cả các loại hình từ thương mại, sản xuất, xây dựng, xuất nhập khẩu)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo